“Bán thời gian trống cho chúng tôi” để tạo ra nhiều giá trị hơn cho chính bạn và cộng đồng:

Nguồn bệnh nhân ổn định:
Không mất thêm chi phí cho việc marketing, urSmiles giúp nha sĩ có nguồn bệnh nhân ổn định và giảm thiểu tối đa thời gian trống.
Tăng thu nhập:
Với nguồn bệnh nhân ổn định, nha sĩ hoàn toàn có thể chủ động hơn trong việc tăng ca điều trị và nâng cao thu nhập cho bản thân.
Có sự hỗ trợ từ các chuyên gia cố vấn
Việc điều trị của bạn sẽ có sự cố vấn, giúp đỡ từ các chuyên gia của urSmiles.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHA SĨ

  • 1Nộp đơn và hồ sơ
  • 2Xác minh hồ sơ
  • 3Làm bài thi của hệ thống
  • 4Kí hợp đồng
  • 5Nhận bệnh nhân

QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN

1
Chụp Phim
2
Nha sĩ khám
3
Nha sĩ lên phác đồ điều trị
4
Cố vấn duyệt
5
Gắn mắc cài
6
Cập nhật tiến trình điều trị
7
Hoàn thành bệnh nhân

THÀNH PHỐ BẠN ĐANG SINH SỐNG

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

DỊCH VỤ

NHU CẦU TƯ VẤN