​Đ​ỘI NGŨ NHA SĨ

Các chuyên gia cố vấn của urSmiles sẽ trực tiếp đánh giá chuyên môn đầu vào, tuyển chọn và kiểm soát chất lượng của nha sĩ.

Với bài test đánh giá năng lực đầu vào, urSmiles cam kết các nha sĩ trong hệ thống sẽ mang đến chất lượng điều trị tối ưu nhất.

Đăng ký tham gia vào hệ thống đặt lịch nha sĩ urSmiles, các nha sĩ cần những điều kiện sau:

 • check
  Tốt nghiệp Đại học chính quy Chuyên ngành Răng hàm mặt
 • check
  Có chứng chỉ hành nghề 
 • check
  Có kinh nghiệm chỉnh nha/ phục hình
 • check
  Có Phòng khám riêng hoặc Phòng khám liên kết
 • check
  Làm bài test đánh giá năng lực chuyên môn đầu vào.


THÀNH PHỐ BẠN ĐANG SINH SỐNG

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

DỊCH VỤ

NHU CẦU TƯ VẤN