26/12/2017

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Công ty TNHH Nụ cười của bạn (“URSMILES” hoặc “Công ty”) biên soạn điều khoản này nhằm bảo đảm cam kết về bảo mật thông tin cho người dùng. Các điều khoản dưới đây sẽ được chúng tôi áp dụng trên trang: http://ursmiles.sg/

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang WEB URSMILES.SG bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông
tin mà URSMILES cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để URSMILES thiết lập hồ sơ cá nhân cho khách hang và liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình (nếu có). Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho URSMILES về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, chúng tôi mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới khách hàng. URSMILES tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi tên cũng như thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức khác ngoài những tổ chức được liệt kê trong điều khoản này.

Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp Công ty:

– Tư vấn và giải đáp cho khách hàng miễn phí qua điện thoại, email…

– Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi giữa thành viên và URSMILES

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong trường hợp đặc biệt;

– Các hoạt động quảng bá, khảo sát về dịch vụ phụ trợ của Công ty.

URSMILES cũng sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, cho đến khi tài khoản của bạn ngưng hoạt động, vào các tình huống cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của chúng tôi.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của URSMILES. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của URSMILES.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sử dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu URSMILES thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của trang Web URSMILES. Khi tiếp nhận những phản hồi này, URSMILES
sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, URSMILES sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

5. Đối tượng chia sẻ thông tin

URSMILES có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.

URSMILES sẽ cung cấp thông tin của khách hàng khi URSMILES tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đảm bảo sự an toàn của khách hàng hoặc người khác, điều tra gian lận hay vi phạm pháp luật.

Nếu URSMILES tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của URSMILES về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến hông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ ba nào với sự đồng ý của khách hàng.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các phòng khám trong hệ thống URSMILES để nghiên cứu và đưa đến những sản phẩm và dịch vụ tốt và phù hợp từng khách hàng. Chúng tôi chỉ chia sẻ những thông tin bao gồm họ tên, nhóm tuổi, địa chỉ email, tình trạng nha khoa. Nếu bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

Cookie là một mẩu thông tin mà trang web lưu trữ lại ở trình duyệt máy tính hoặc trên ổ cứng của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web bất kì.

Chúng tôi và các đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin khách hàng khi bạn truy cập vào trang web. Ví dụ như, nếu bạn chọn hiển thị trang web của chúng tôi bằng tiếng Pháp, chúng tôi sẽ lưu thông tin đó và sẽ hiển thị tiếng Pháp vào lần truy cập tiếp theo. Chúng tôi cũng sử dụng Cookies để lưu trữ ID đăng nhập của bạn, giúp bạn thuận tiện hơn khi đăng nhập vào trang web. Hầu hết các trình duyệt cho phép người dùng tuỳ chỉnh việc ngăn chặn lưu trữ Cookies trong máy tính, mặc dù làm vậy sẽ mất nhiều lợi ích từ URSMILES.

Chúng tôi sử dụng cả 2 phiên bản Cookies tạm thời và Cookies dài hạn. Phiên bản Cookies tạm thời sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Còn Cookies liên tục sẽ lưu lại trên ổ cứng của bạn một thời gian sau. Chúng tôi cũng đồng thời sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để giám sát tính hữu dụng của
công ty để theo dõi hành vi khách hàng truy cập vào trang web chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền tham gia hoặc điều chỉnh Cookies của họ. Thông tin chúng tôi thu được thông qua sự theo dõi của bên thứ 3, hoàn toàn ẩn danh và sử dụng để cải thiện dịch vụ và hiệu quả marketing.

Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ.

Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi khách hàng, thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên URSMILES được URSMILES cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của URSMILES. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Ngoại trừ các trường hợp được nêu tại Điều 5 nêu trên, Công ty cam kết không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, URSMILES sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý URSMILES yêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ
liên lạc, email, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý URSMILES không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

=====================================================================

Một số đề mục trong chính sách bảo mật của Công ty có thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thương mại hoá các bước để thông báo tới các thành viên bằng email và giải trình sự thay đổi đó và đưa ra lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên các thay đổi mới. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất kì thắc mắc về, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất kì thắc mắc về URSMILES, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời.

*** Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công Ty TNHH Nụ Cười Của Bạn

Địa Chỉ : Tầng 3 – 4, số 19L5 (198) Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa , Hà Nội.

Email: admin@ursmiles.com

Hotline: (028) 7308 9686

THÀNH PHỐ BẠN ĐANG SINH SỐNG

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

DỊCH VỤ

NHU CẦU TƯ VẤN